Strona używa ciasteczek (cookies). Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Czytaj więcej


Usługi i szkolenia PPOŻ, BHP i HACCP

Usługi i szkolenia BHP

Poznanie oczekiwań klientów, a następnie wyjście im naprzeciw to nasza recepta na rynkowy sukces. Prowadzona przez nas firma "WOD - POŻ" z niemalże 20-letnim stażem wypełnia wszystkie oczekiwania stawiane przez klienta. Zakres tematyczny specjalizacji obejmuje usługi BHP oraz profesjonalne szkolenia BHP. Wykwalifikowana kadra, która posiada bogate umiejętności, ale także predyspozycje do przekazywania wiedzy jest naszą najmocniejszą stroną. Proponowane usługi i szkolenia BHP (Bezpieczeństwa i Higieny Pracy) stanowią wyraz najwyższych standardów jakościowych. Nieustannie poszerzanie horyzontów wiedzy to kluczowy cel stawiany codziennie przez personel, dzięki któremu zarówno usługi BHP, jak i oferowane szkolenia BHP osiągają poziom wzorowej perfekcji. 

Oferujemy:

 1. przeprowadzenie szkoleń w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (w tym I Pomoc oraz ochrona przeciwpożarowa) - dla pracodawców, osób kierujących pracownikami, pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych oraz administracyjno - biurowych,

 2. szkolenia operatorów wózków widłowych (wszystkie typy),

 3. szkolenia w zakresie bezpiecznej wymiany butli gazowych w wózkach jezdniowych z napędem silnikowym,

 4. szkolenia w zakresie obsługi dystrybutorów z gazem LPG (stacje paliw),

 5. przeprowadzanie pomiarów natężenia oświetlenia na stanowiskach pracy (oświetlenie dzienne, oświetlenie sztuczne),

 6. przeprowadzanie pomiarów natężenia oświetlenia awaryjnego (bezpieczeństwa i ewakuacyjnego) oraz przeszkodowego w obiektach,

 7. organizowanie pomiarów środowiskowych na stanowiskach pracy, pomiarów emisji zanieczyszczeń, hałasu itp. do środowiska,

 8. przeprowadzanie oceny oddziaływania na środowisko zakładów istniejących i projektowanych,

 9. przeprowadzanie badań, wydawanie ekspertyz dot. gospodarki wodno - ściekowej, odpadów itp.,

 10. ustalanie okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy (wraz z pełną dokumentacją w tym zakresie),

 11. sporządzanie dokumentacji na okoliczność wypadków w drodze do i z zakładu pracy,

 12. sporządzanie szczegółowych instrukcji w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy,

 13. przeprowadzanie oceny ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy,

 14. opracowanie w imieniu pracodawcy zarządzeń wewnętrznych regulujących gospodarkę odzieżą i obuwiem roboczym, środkami ochrony indywidualnej oraz organizowanie działań zmierzających do wyposażenia pracowników w asortyment jw.,

 15. pełnienie nadzorów specjalistycznych nad stanem bhp i p.poż w zakładach pracy,

 16. realizowanie wystąpień, decyzji, nakazów wydanych przez P.I.P, SANEPID.